Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:
η πρώτη ρίψη εμβολίων από αεροσκάφη για τα άγρια ζώα και κυρίως για την ΑΛΕΠΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο τηλ. 210-212-572522.

    Για να δείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ


Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και δασκάλων.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων  λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.
  Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι:
•  η πρόοδος των μαθητών,
 η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση κ.λπ.

ΜΑΘΗΤΕΣ:
1)Τα παιδιά  εισέρχονται στο σχολείο το αργότερο πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι (8.05) μόνα τους, χωρίς συνοδό.
     Αν κάποιο παιδί έρθει στο Σχολείο μετά την προσευχή και ενώ έχει αρχίσει το μάθημα, παίρνει την άδεια του διευθυντή  για να μπει στην τάξη του.
2) Αφήνουν τις τσάντες τους και περιμένουν στο προαύλιο.
3) Όταν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο εισέρχονται, περιμένουν και παραμένουν στους διαδρόμους ή στις αίθουσες τους με την επίβλεψη των επιτηρητών.
4) Παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το Σχολείο στην είσοδο του κτιρίου.
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
5)Συμμετέχουν στο μάθημα, δεν ενοχλούν το/τη δάσκαλο/α , τα άλλα παιδιά  και τα άλλα τμήματα του Σχολείου.
6) Τα παιδιά δεν τρώνε  μέσα στις αίθουσες παρά μόνο  στο προαύλιο και πετούν  τα χαρτιά και τα σκουπίδια   στους κάδους. Επίσης δεν τρέχουν και δεν παίζουν μέσα στις αίθουσες.
7) Ο καθένας ασχολείται μόνο με τα πράγματά του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πράγματα  άλλων χωρίς την άδειά τους.
8) Στο Σχολείο δεν επιτρέπεται πέραν του χρόνου και της ευθύνης του μαθήματος της γυμναστικής, το ποδόσφαιρο.
 9) Από την πρωινή είσοδο του παιδιού στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του  σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η έξοδος των παιδιών   από το Σχολείο .
   Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από το διευθυντή μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο την ώρα του μαθήματος.
10) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους παρά μόνο όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και με την άδεια του δασκάλου τους.
 11) Στις τουαλέτες πάντα  πρέπει να τραβάνε καζανάκι, δεν πετούν χαρτιά στη λεκάνη και αμέσως πλένουν τα χέρια με σαπούνι στο νιπτήρα..
12) Στο διάλειμμα παίζουν πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του Σχολείου.
13) Συμμετέχουν στις γιορτές, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις εκδρομές της τάξης  και του Σχολείου τους.
14) Σέβονται και προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.
15) Όταν κάποιοι μαθητές διαφωνούν για κάτι, το επιλύουν ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση. Διαφορετικά απευθύνονται στο δάσκαλό τους ή στους επιτηρητές.
16)  Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα.
17) Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, κατά τη σχετική νομοθεσία δεν επιτρέπεται για τους μαθητές
18) Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής στη συμπεριφορά  των παιδιών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης, θεραπείας και ελέγχου αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών ενεργειών που κύρια και σαφώς είναι ευθύνη  του εκπαιδευτικού της τάξης.
    Ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση που ορίζουν οι νόμοι και επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές.
19) Όταν απαιτείται   οι δάσκαλοι παρατηρούν τους μαθητές και εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες συνέπειες  ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.
ΓΟΝΕΙΣ – ΚΟΙΝΟ:
1)  Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ «… οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου».
2) Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο Σχολείο μόνο στο χώρο του γραφείου, όπου είναι και χώρος υποδοχής τους.
3) Οι γονείς - κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του Σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά  τους  με την  άδεια του Διευθυντή του Σχολείου και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος  και  αναγκαίος λόγος.
4) Παραλαμβάνουν το παιδί τους με τη λήξη των μαθημάτων   από τις εξόδους- όχι μέσα από το κτίριο ή  την αυλή.
5) Απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο οποιουδήποτε   εν ώρα διαλείμματος ή μαθήματος.
6) Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από το Σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν το χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο τηλεφωνικά, όπου θα ενημερώνουν   τον διευθυντή του Σχολείου. Παρακαλούμε και εδώ  να προτιμούν το χρόνο των διαλειμμάτων ώστε να μην αποσπώνται οι δάσκαλοι από τα μαθήματά τους.
7) Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.  Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
8) Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή του Σχολείου για ό,τι κρίνουν  απαραίτητο.
9)Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.).
10) Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, οποιονδήποτε, στους χώρους μαθημάτων, μαθησιακών και διδακτικών διαδικασιών.
11)  Κανένας μη εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να επιπλήττει μαθητή στο χώρο του σχολείου. Για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νουθεσία, την επίπληξη και τον έπαινο είναι  μόνο οι εκπαιδευτικοί. Για ό,τι σας απασχολεί ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου οι οποίοι και θα επιληφθούν του θέματος.
12)  Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν όλα τα  τηλέφωνα των μαθητών τους στο προσωπικό τους αρχείο.
Ακολουθώντας τον κανονισμό του  σχολείου  μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία μιας υγιούς, δημιουργικής και πάνω απ’ όλα ασφαλούς σχολικής κοινότητας!
ΔΡΥΜΟΣ,  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  2013
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                             Ο Δ/ΝΤΗΣ


                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


Σύμφωνα με τα σχετικά α)Το  υπ.αριθμ.2/46354/0026/20-07-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ β)Το άρθρο 27, παρ.3  του ν.3016/2002 γ)Το  υπ.αριθμ.7359/10-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης  Π.Ε. Δυτ. Θες/νικης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών /τριων του σχολείου μας που είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ως τρεις (3000) ευρώ (πραγματικό ή τεκμαρτό) όπως υποβάλλουν στο Δ/ντη του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά, ούτως ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο ( τηλ. σχολείου 2394031127).

1)Αίτηση δικαιούχου
2) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ( να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφεται ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα που καταθέτει ο δικαιούχος είναι αληθές και ακριβές εκ του πρωτοτύπου)
3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4) Αρ. Λογ. Τραπέζης (ΙΒΑΝ)
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη  φορά (για το ίδιο έτος).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με ιδιαίτερη χαρά ο Διευθυντής , το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Σύλλογος  Γονέων  και  η  τοπική  κοινωνία  εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες και την  ευγνωμοσύνη μας:
α) στην εταιρεία COCA COLA  για την  κατασκευή ψευδοροφών   και την   εγκατάσταση  καινούργιων φωτιστικών σωμάτων σε όλες τις αίθουσες του παλιού διδακτηρίου,στο οποίο ο χρόνος  δημιούργησε πολλά προβλήματα,  η  αντιμετώπιση  των  οποίων  δεν είναι  πάντοτε ευχερής,  ιδίως στη  σημερινή  χαλεπή  εποχή. 
β)  στην  εταιρεία ΤΙΤΑΝ ΑΕ, για την ανακατασκευή και ενοποίηση των δύο μικρών αχρησιμοποίητων  αιθουσών που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτιρίου με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
γ) στο Δήμο Ωραιοκάστρου για το βάψιμο εσωτερικά όλου του πάνω ορόφου, την καθαριότητα που έγινε σ΄ αυτό και γενικότερα στην άμεση ανταπόκριση σε ότι και αν ζητήσουμε και σε όποιο πρόβλημα κι αν προκύψει.
Η  προσφορές  σας  μας  δίνουν δύναμη  και  κουράγιο  να  συνεχίσουμε  την  προσπάθειά  μας  για  συνεχή βελτίωση των συνθηκών  του  διδακτηρίου  μας, ώστε να προσφέρουμε  στα  παιδιά  ένα  υγιές   παιδαγωγικό  περιβάλλον και  να  συμβάλλουμε  όλοι σε  μια  δημιουργική  και  πάνω απ΄ όλα  ασφαλή σχολική  κοινότητα.
Προσβλέποντας  και σε μελλοντικές  συνεργασίες μαζί σας, σας ευχαριστούμε και πάλι.