Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


Σύμφωνα με τα σχετικά α)Το  υπ.αριθμ.2/46354/0026/20-07-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ β)Το άρθρο 27, παρ.3  του ν.3016/2002 γ)Το  υπ.αριθμ.7359/10-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης  Π.Ε. Δυτ. Θες/νικης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών /τριων του σχολείου μας που είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ως τρεις (3000) ευρώ (πραγματικό ή τεκμαρτό) όπως υποβάλλουν στο Δ/ντη του σχολείου τα παρακάτω δικαιολογητικά, ούτως ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο ( τηλ. σχολείου 2394031127).

1)Αίτηση δικαιούχου
2) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ( να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφεται ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα που καταθέτει ο δικαιούχος είναι αληθές και ακριβές εκ του πρωτοτύπου)
3)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4) Αρ. Λογ. Τραπέζης (ΙΒΑΝ)
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη  φορά (για το ίδιο έτος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου