Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

                                                                           
                        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η PRAKSIS υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας με κύριο χρηματοδότη το Κοινωφελές Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”.  Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί από την Οικονομική κρίση στην αναζήτηση εργασίας και η ενίσχυση της αυτονομίας τους.
o   Από τον Μάρτιο του 2012 έχουν λάβει τις υπηρεσίες του προγράμματος πάνω από 4500 οικογένειές. Το 75% των μέχρι στιγμής ωφελούμενων του προγράμματος έχει ομαλοποιηθεί και έχει βγει τελείως από τα χρέη που είχε ενώ το 62% έχει ενταχθεί πλήρως στην αγορά εργασίας έχοντας αυτονομηθεί και καλύπτοντας τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μόνοι τους.
Ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι οικογένειες:
Ø  Που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης
Ø  Με τουλάχιστον ένα ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος
Ø  Με εισοδήματά που παρουσιάζουν μείωση την τελευταία 7ετία και με το τελευταίο εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 12.000€ για 4μελή οικογένεια και το ποσό των 7.000€ για μονογονεϊκή οικογένεια (ενδεικτικά).
Παροχές του προγράμματος:
Ø  Εργασιακή Συμβουλευτική
Ø  Ψυχο-κοινωνικές Υπηρεσίες
Ø  Οικονομική Στήριξη (κάλυψη εξόδων στέγασης ,λογαριασμών ΔΕΚΟ και ειδών διατροφής).
Ø  Νομική Συμβουλευτική
Ø  Χρηματο-πιστωτικές Συμβουλές
Αιτήσεις και Πληροφορίες
·        Τηλεφωνικά στα:210-5205200(για την Αθήνα) και 2310502777(για την Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες μέρες τις ώρες 9:30-16:00.
·        Διαδικτυακά στο: www.praksis.gr - Αίτηση για την κοινωνική κατοικία.