Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι  εγγραφές  για  την  Α΄ δημοτικού   ( για  το  σχολικό  έτος  2018-2019 )
Αφορά  παιδιά  που  γεννήθηκαν  το  έτος  2011 (από  1-1-2012 έως  31-12-2012)
1)    θα  πραγματοποιηθούν   από   2  μέχρι  18  Μαϊου  2018 (καλό   θα  ήταν  να  γίνουν  όσο  το  δυνατό  νωρίτερα )
2)   Και  τα   απαραίτητα  δικαιολογητικά   είναι  τα  ακόλουθα:
Α. επίδειξη  βιβλιαρίoυ   υγείας   (για  έλεγχο  πραγματοποίησης   εμβολίων)  
Β. βεβαίωση   φοίτησης  αρχικά  και  βεβαίωση  παρακολούθησης  νηπιαγωγείου 
Γ.  αποδεικτικό  στοιχείο   διεύθυνσης   κατοικίας  (λογαριασμό  ΔΕΗ  , ΟΤΕ  κτλ)
Δ.  συμπληρωμένο  το   Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  Μαθητή  (ΑΔΥΜ) *1
Ε.  πιστοποιητικό   γέννησης  Δήμου*2
*1   Το  ατομικό  δελτίο  υγείας  μπορεί  να  συμπληρωθεί  από   παιδιάτρους  ή  γενικούς  ιατρούς   των  Κέντρων  Υγείας  ή  Εξωτερικών  Ιατρείων  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων     και   από  ιδιώτες   ιατρούς    συμβεβλημένους   ή  μη   με   τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ     και    να  μας    το  προσκομίσετε  έως  το   Σεπτέμβριο.  
*2   Σχετικά  με  το  πιστοποιητικό  γέννησης ,   θα  θέλαμε  να  συμπληρώσετε  υπεύθυνη  δήλωση  όπου  θα  αναφέρετε: όνομα μαθητή ,  επώνυμο  μαθητή , όνομα  πατέρα , όνομα  μητέρας , ημερομηνία  γέννησης  και διεύθυνση  κατοικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου